Ðám cưới con gái bạn Bùi Khắc Kỳ

ngày 25-9-2004, tại Crown Plaza Resort, Anaheim, Calỉfornia

Cô dâu Bùi Nguyễn Mai-Phương, chú rể Vũ Quốc Lộc, bạn Nguyễn Trọng Nho và phu nhân

 

Bạn Vũ Trọng Dụng, Vũ Đức Thiệu (Cháu Dụng), bạn Nguyễn An Cường và phu nhân, chị Đinh Tố Liên (hiền thê của bạn Nguyễn Mạnh Hiền "B" (rất tiếc bạn Hiền không có trong hình)

 

Bạn Nguyễn Hoàng và phu nhân, bạn Lại Quốc Ấn và phu nhân

 

Các bạn Nguyễn Quốc Can, Phạm Hoán

 

Bùi Khắc Kỳ và Nguyễn Trọng Nho