Bạn CHU TRÍ LỆ tại Portland, Oregon, cuối tháng 11-2004

Tại phở Hùng

Trong hình có các bạn Chu Trí Lệ, Bùi Khắc Kỳ, Phạm Trọng Sách, và Nguyễn Vũ Văn

Tại nhà Nguyễn Vũ Văn

Trong hình có thêm bạn Nguyễn Kim Ðễ

Tại nhà hàng Sam Hô

Trong hình có thêm bạn Nguyễn Công Thuần và Ðinh Công Nghiã

Bạn Chu Trí Lệ chủ hôn đám cưới con gái CVA59 Bùi Quốc Tuấn ngày 26-11-2004

Trong hình có cô dâu Bùi Thúy Trinh, chú rể Nguyễn Thanh Hùng, các bạn CVA59 : Chu Trí Lệ và phu nhân, Nguyễn Kim Ðễ và phu nhân, Bùi Khắc Kỳ và phu nhân, Phạm Trọng Sách, Nguyễn Vũ Văn, và Ðinh Công Nghĩa.