HỌP MẶT TẠI NAM CALI NGÀY 14/11/04

Các bạn Nam Cali họp mặt định kỳ ngày 14/11/04 tại "Chang Food" với sự tham dự của các bạn từ bắc Cali : Lại Quốc Ấn, Nguyễn Trọng Dzũng, Lê Duy San, và Hoàng Hà Thanh. Hình của bạn Nguyễn Trọng Dzũng.

Các bạn Nguyễn Mạnh Hiền "B", Phạm Nhữ Tiếp, Lê Ðức Hiển, Ðỗ Qúy Toàn, Hoàng Hà Thanh

Trang kế