HỌP MẶT TẠI SAIGON NGÀY 20/11/04

Các bạn CVA59 tại Saigon trong tiệc cưói con trai của bạn Phạm Viết Ðạt ngày 20/11/04

Phạm Viềt Đạt và phu nhân (đứng), Đỗ Văn Lý và phu nhân, và Nghiễm - một thân hữu (và phu nhân ?)

Trang kế