• Saigon 20/11/04, tiệc cưới con trai của bạn Phạm Viết Ðạt.
 • Nam Cali 14/11/04
 • Ðám cưới con gái bạn Bùi Khắc Kỳ, 25-9-04
 • Bạn Lê Duy San và Ðỗ Ðình Lợi tại Virginia, cuối tháng 9
 • Ðám tang Hoàng Trường Việt
 • Saigon 9-9-04, sinh nhật Ðỗ Văn Lý
 •  Picnic liên trường tại San José, 29-8-04
 •  Saigon 28-8-04, Hà Ðức Long (mặc sơ mi trắng bỏ ngoài quần) từ Pháp về thăm Việt Nam
 •  Montreal 10, 11-6-04, Phạm Trọng Sách, Ðỗ Phan Hạnh, Nguyễn Tấn Khang và phu nhân
 •   Tân gia Nguyễn Công Thuần tại Portland, ngày 1/8/2004
 • 15/7/2004, Lại Quốc Ấn ghé Portland
 •   Saigon, 14/7/04 - Sinh nhật Phạm Viết Ðạt
 •   Saigon, 2/6/04 - Phúng mẹ Chu Trí Hòe
 •   Saigon, tháng 5
 •   Portland, 23 tháng 5
 • Portland, 7 tháng 5
 • Saigon tháng 3 và 4 : Vương Vĩnh Cẩn, Dương Kiền, Đằng Giao
 •   Nguyễn Tấn Khang (Montreal, Canada) tại nhà Đàm Quang Tóan, San Jose, ngày 5/4/2003
 • Lễ phát tang cho Phạm Văn Triều, Saigon 16/3/04
 • Lễ cầu hồn cho Phạm Phúc Hưng, Saigon 8/2/04
  Trở về mục lục