Bạn Nguyễn Tấn Khang (Montreal, Canada) đến Portland

Hình chụp ngày 22-3-2005, tại nhà hàng Jin Wah

Anh chị Nguyễn Tấn Khang và con gái

Ðứng : Phạm Trọng Sách, Nguyễn Vũ Văn.
Ngồi : Nguyễn Công Thuần, Bùi Khắc Kỳ, Nguyễn Tấn Khang, anh Long

Chị Khang, chị Thuần, anh Sách, anh Thuần, anh Kỳ.

Các anh : Kỳ, Khang, Long, Sách, Văn

Chị Văn, chị Long, chị Sách