PHIM
ĐẠI HỘI CVA59 tại Washington D.C.
ngày 14-10-2006

 • 1- Trước giờ khai mạc
 • 2- Trịnh Đức Minh và Phạm Quốc Tiến
 • 3- Vũ Trọng Dụng
 • 4- Xướng danh tham dự viên
 • 5- Tặng qùa
 • 6- Trần Vụ Bản
 • 7- Phạm Đình San
 • 8- Đinh Mạnh Hùng
 • 9- Trịnh Đức Minh đọc thơ
 • 10- Lê Duy San
 • 11- Chị Tuyết Nga hát
 • 12- Lê Thế Hiển
 • 13- Chị Nam
 • 14- Anh Chị Phạm Quang Trình
 • 15- Kết thúc
 • 16- Sáng hôm sau