Đại Hội CVA59 2008
tại Seattle, Washington, ngày 9/8/2008

 • Trước giờ khai mạc
 • Khai mạc
 • Giới thiệu quan khách (1)
 • Giới thiệu quan khách (2)
 • Ca nhạc
 • CVA Nguyễn Đức An trình tấu saxo
 • Ca nhạc (2)
 • Ca nhạc (3)
 • Ngọc Hân
 • Ca nhạc (4)
 • Chị Tăng Di Linh, phu nhân CVA Nguyễn Đức An
 • Chị Hạnh
 • Ca nhạc (5)
 • Bàn giao tổ chức Đại Hội 2009