HÌNH ẢNH

Trước logo

Trong Đại Hội

SLIDESHOW

Trước logo

Trong Đại Hội
Bạn nào muốn download hình gốc, xin gửi email về webmaster@cva59.net. Vì mỗi hình từ 4 tới 6 MB nên chúng tôi không thể đưa hết lên đây (tổng cộng 1 GB).

Bạn xem trang "Hình Ảnh" (chứ không phải trang slideshow), bấm vào thumbnail muốn xem, nếu bạn thấy phía dưới hình có chữ download, xin right-click và save target.