Trưa 4/8/2009 một số bạn CVA59 Bắc Cali đã hẹn nhau gặp gỡ 2 bạn phương xa Đào Hữu Châu (đến từ Montréal, Canada) và Phạm Đình San (từ Nam CA) tại Grand Century Mall, San Jose.


NĐ Phương Gatre, P. Bình, LD San, PH Độ, PĐ San


Từ trái: ngồi: NT Dzũng, ĐX Thảo, CT Chung, ĐH Châu, BH Khoát, PH Độ, ĐĐ Lợi.
Đứng: LD San, PBình, DQToán, NĐ Phương Gatre


Từ trái, ngồi: BH Khoát, PBình, PĐ San, ĐH Châu, LD San, NĐ Phương Gatre, LÔ Dương, CT Chung.
Ngồi phía sau: ĐĐ Lợi và ĐQ Toán. Đứng: PH Độ, ĐX Thảo, NT Dzũng, NC Loan