1959-2009 "50 Hội Ngộ CVA59" @ Little Saigon (CA) ngày 3 & 4/7/2009
Muốn nhìn rõ chân dung người nào, bấm mouse trên hình người đó sẽ có khung hình lớn mở ra. Bấm vào đây để coi toàn bộ album hình.