Đại Hội CVA59 2009
ngày 4 tháng 7, 2009 tại Little Saigon, Nam Californi
Kỷ niệm 50 năm ngày ra trường CVA Saigon

Tiền hội ngộ (1)

Tiền hội ngộ (2) - Khai mạc

Đại Hội (1) - Gặp gỡ

Đại Hội (2) - Khai mạc

Slideshow tưởng nhớ các bạn

Đại Hội (3) - Chị Thanh Hà với bài Nụ cười sơn cước

Đại Hội (4) - Anh chị Phạm Quang Trình và chị Nguyễn Đức An

Đại Hội (5) - Chị Đinh Mạnh Hùng và anh Lê Văn Tiến

Đại Hội (6)

Đại Hội (7) - Phần 2 : Bàn giao việc tổ chức hội ngộ kỳ 7 cho anh Nguyễn Đức An và giới thiệu đặc san CVA59

Đại Hội (8) - Tặng qùa & Ca sĩ Tiến Dũng

Đại Hội (9) - Ca nhạc & Bế mạc