Đại Hội CVA59 2009
ngày 4 tháng 7, 2009 tại Little Saigon, Nam California
Kỷ niệm 50 năm ngày ra trường CVA Saigon

 • Tiền hội ngộ (1)
 • Tiền hội ngộ (2) - Khai mạc
 • Đại Hội (1) - Gặp gỡ
 • Đại Hội (2) - Khai mạc
 • Slideshow tưởng nhớ các bạn
 • Đại Hội (3) - Chị Thanh Hà với bài Nụ cười sơn cước
 • Đại Hội (4) - Anh chị Phạm Quang Trình và chị Nguyễn Đức An
 • Đại Hội (5) - Chị Đinh Mạnh Hùng và anh Lê Văn Tiến
 • Đại Hội (6)
 • Đại Hội (7) - Phần 2 : Bàn giao việc tổ chức hội ngộ kỳ 7 cho anh Nguyễn Đức An
  và giới thiệu đặc san CVA59
 • Đại Hội (8) - Tặng qùa & Ca sĩ Tiến Dũng
 • Đại Hội (9) - Ca nhạc & Bế mạc


 • Hướng dẫn xem phim online :

  a/ Nếu bạn xài Firefox thì download và install Microsoft Windows Media Player Firefox Plugin ở đây :
  http://port25.technet.com/videos/downloads/wmpfirefoxplugin.exe

  b/ Nếu bạn xài Internet Explorer thì theo chỉ dẫn ở đây :
  http://www.mscibarra.com/products/analytics/barraone/b1_reqs.jsp