Ai Điếu Hương Linh
Em Hoàng Trường Việt

Trời ảm đạm. Thu mới về, lỡ dở
Em đi rồi! Theo giấc mộng phù vân!
Cây đứng lặng, gió cũng ngừng hơi thở
Đón em về thiên quốc, tiết thu phân.

Nhớ ngày trước trải qua bao trận mạc
Em vung gươm kiêu hănh dưới màu cờ,
Chiến tranh dứt, em trên đường lưu lạc,
Ôi! cuộc đời coi tựa một cơn mơ!

Rồi một sớm thu sang, cả trời mây xám
Như ngậm ngùi, như cũng khóc thương em.
Em đă chết !!! Ra đi đầu tháng Tám,
Em đă đi vào giấc ngủ trường miên…

Vợ con em buồn đau trong suối lệ
Nh́n lá cờ vàng phủ nắp áo quan.
Anh cảm xúc, lắng nghe lời kinh kệ
Vang tiễn đưa em về cơi thiên đàng!

27-9-2004
Bào huynh Hà Bỉnh Trung

 

Trở về trang chính