Chuơng trnh của HTV dự tnh cuối năm 2004 sẽ về thăm Việt Nam. Nhưng rồi Việt đ ra đi vội vng để lại tiếc thuơng trong lng bạn b. Trần Ngọc Qun, bt hiệu Từ Băng c bi thơ sau đy, gửi lời khc muộn đến người bạn đ đi xa

Chỉ L Sương Khi
tặng hương hồn Việt

Ba mươi năm my được những g
Đất nước xa xi qu hương chẳng c
Ba mươi năm chắc chẳng c g
Ngoi nn nhang thơm bạn b đưa tiễn

Việt ơi! Việt ơi! sương khi bay
Hai bờ cach biệt m dương ấy
Chỉ c ngy buồn qua ngn tay
Bạn b tnh gọn cn bao đứa
Dẫn bước nhau đi chẳng tnh ngy!

Một sớm c ph dăm tc bạc
Nước trong (1) ngồi lại nhớ thương my
Th thi cười lớn cu sinh tử
Nươc mắt sao cn hơi thuốc cay!

Sign thng 9-2004
Từ Băng

(1) Nước trong : từ ngữ cc bạn bn nh dng để gọi những người cn ở trong nước.

Trở về trang chnh