KHÓC HOÀNG TRƯỜNG VIỆT

 

 

 

Mày đi tiên cảnh xa vời
Rằng tao ở lại
Nghẹn ngào rưng rưng
Tít mù thôi nhé mịt mùng
Chuyện xưa thế nhỉ lần này vậy thôi
54 Nguyễn Trăi tao mày 
Ngông nghênh bát lượn có mày có tao 
CVA sức trẻ dâng trào 
Học thông cường tráng tao mày thật ngang
Thế rồi vận nước tan hoang
Bút nghiên đành xếp ao bào vẻ vang
Bao năm lăn lộn gươm đao
Chiến chinh kiếp nghiệp đảo chao bồng bềnh
Tao mày gặp gỡ chông chênh
Xứ người xa lạ mông mênh tuyết mờ
Tháng năm thôi nhỉ chơ vơ
Thê noa nheo nhóc bơ phờ lăng du
Kịp khi ổn cố gia cư
Tật kia bệnh nọ ùn ùn văng lai
Tuổi xanh chiến trận dọc dài
Trung niên vạn dặm xa hoài cố hương

Chợt nghe tin dữ bất thường
Mày đang cương kiện bất tường quy tiên
Rụng rời thôi mất bạn hiền

Từ đây cách trở đôi miền âm dương
Mượn lời Nguyễn Trăi nhớ thương
"Bệnh phù dư liên nhữ
Sở cuồng nhữ tự dư
Đồng vi thiên lí khách..."(1)

Thôi đành mặc trôi không


Phạm Quân Khanh
Th. 9, 2004

(1) ".. đau tao nhớ thương mày, Ngông nghên hai đứa tao mày giống nhau, lưu li đăi khách bấy lâu ..." 
(dịch Trần Lam Giang)

Trở về trang chính