Lời giới thiệu

Đây là trang ghi lại kỷ niệm của nhóm bạn CVA59 với những bạn đã khuất.

Thiết lập trang “Tưởng nhớ những bạn đã khuất” này, chúng tôi không có tham vọng liệt kê đầy đủ, dù chỉ là tương đối, những người bạn của chúng ta đã khuất núi kể từ sau ngày chia tay nhau, rời mái trường Chu Văn An Saigon. Chắc chắn còn nhiều, rất nhiều bạn khác, mà chúng tôi không có đủ dữ kiện hay hình ảnh để lập thành 1 trang “Tưởng nhớ” riêng cho từng người. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta quên những người bạn thuở thiếu thời.

Chúng tôi tin rằng khi đọc bài hay xem hình trên trang này, sẽ gợi cho chúng ta nhớ đến những người bạn đã khuất núi, dù có tên hay không. Và đó là mục đích chính của trang “Tưởng nhớ những bạn đã khuất“.

Xin hãy cùng nhau tưởng niệm các bạn đã khuất.

Nhóm bạn CVA59

Edit

1 Response to Lời giới thiệu

  1. “KyNiemCVA59” được khởi sự thiết lập trung tuần tháng 7/2011 sau khi được tin Trướng Bách từ trần.

Ý kiến