From: Can Vuong
Tuesday, March 30, 2021 9:35 AM
To: Thủy
Sent: Saturday, April 25, 2020, 11:59:36 AM PDT
Subject: May Mask


Cám ơn chị Thủy email trường trình sinh hoạt của nhóm Leisure World Sewing Brigade.

Chị Thủy là người khởi xướng phong trào may masks tặng các BS, Y tá bệnh viện địa phương

Tôi E-mail cho nhiều người không phải để khoe (có thể cũng có tí chút) nhưng là để cho mọi người biết rằng tôi mà may mask được thì ai cũng may được, miễn là có sewing machine. Chúng tôi có 2 máy 1 Elvita (cũ 30 năm) và 1 máy Brother chúng tôi đã mua ngay trong Leisure World nhân dịp estate sale. (Máy mới cũng chỉ hơn 100$ chứ không tới ...$1,200.)

Sau đây là 3 giai đoạn (steps) khá giản dị:
1. May 2 mảnh vải 6 inches. X 9 inches vào với 4 góc có dây thun elastic 7 inches (2 mặt phải của vải úp vào trong)
*Nhớ để một đoạn khoảng 4in. làm opening để lộn mặt phải ra ngoài và để insert N-95 mask.
2. Ủi 3 nếp gấp để may step 3 cho dễ.
3. Step 3: May hoàn tất vòng chung quanh.

Cẩn