>

CVA59 San Jose tiếp đón bạn Nguyễn Đình Liên ngày 14-06-2011


Lâm Hữu Trãi, Phạm Hữu Độ, Lê Ôn Dương, Phạm Bình, Lê Duy San, Nguyễn Đình Liên, Đỗ Trọng Lễ,
Đinh Xuân Thảo, Ngô Cảnh Loan, Đàm Quang Toán.


Đỗ Đình Lợi, anh Trịnh Đình Loạt, Lâm Hữu Trãi, Phạm Hữu Độ, Lê Ôn Dương, Phạm Bình, Lê Duy San,
Nguyễn Đình Liên, Đỗ Trọng Lễ, Đàm Quang Toán, Nguyễn Đình Phương "Gà tre".


Đỗ Đình Lợi, anh Trịnh Đình Loạt, Lâm Hữu Trãi, Phạm Hữu Độ, Lê Ôn Dương, Lê Duy San, Nguyễn Đình Liên,
Đỗ Trọng Lễ, Đinh Xuân Thảo, Ngô Cảnh Loan, Đàm Quang Toán, Nguyễn Đình Phương "Gà tre".


Đỗ Đình Lợi, anh Trịnh Đình Loạt, Lâm Hữu Trãi, Phạm Bình, Lê Duy San, Nguyễn Đình Liên,
Nguyễn Đình Phương "Gà tre", Đỗ Trọng Lễ, Đinh Xuân Thảo, Ngô Cảnh Loan, Đàm Quang Toán, Nguyễn Trọng Dzũng.


Bạn NĐ Liên tặng mỗi người một cây bút "bi", quà tặng của "AccuFast Tax Service" do bạn Liên làm chủ.


Thoạt nhìn cây bút có "đầu bi" hơi nhỏ, nhưng rồi mọi người đều vui vẻ vì bút còn "đầy mực"
và nhất là có "pin" rất mạnh (đầu cây bút có 1 ngọn đèn, chạy bằng battery).


"Mầu sắc" trong buổi gặp gỡ : P. Bình và LD San mặc áo hồng, ĐĐ Lợi áo xanh, NT Dzũng áo vàng.


Sau đó bạn NĐ Liên có nhã ý mời anh em đi uống cà phê. Khi có người đề nghị đến "Cà phê San Jose", ĐĐ Lợi bèn "lên kính"
(Muốn biết vì sao phải lên kính khi vào quán cà phê này xin bấm vào đây)


Đỗ Đình Lợi biểu diễn thời trang kiểu đội nón "không-còn-sợ-chụp-mũ".


Trở về đầu trang