Nguyễn Vũ Văn gặp các bạn CVA59 Saigon ngày 30-07-2011


Nguyễn Vũ Văn đứng với các bạn Phan Kim Thịnh, Nguyễn Sỹ Long và ???.


Nguyễn Vũ Văn, Nguyễn Hồng Khánh, ?? Huy, Trần Ngọc Quân.


Nguyễn Phúc Thành và Nguyễn Vũ Văn.


Trước đó ngày 15, NV Văn và Trần Cao Lộc cũng bất ngờ gặp nhau tại nhà hàng Brodard, Saigon.
Từ trái: Nguyễn Văn Đậu, anh Nguyễn Vũ Công (em NV Văn) và anh chị Trần Cao Lộc.


Trở về đầu trang