Tiệc cưới của ái nữ CVA59 Nguyễn Phúc Thành ngày 9-10-2011


 Thiệp cưới Con gái NP Thành

.


AC Nguyễn Phúc Thành (bên phải), cô dâu Tịnh Nhã, chú rể Trọng Nghĩa và nhà trai.


Từ trái, ngồi: Nguyễn Hồng Khánh, Phan Kim Thịnh, Đằng Giao Trần Kim Cát, Trần Ngọc Quân và Vũ Đức Chấn,


Từ trái, ngồi : Đỗ Văn Lý, Nguyễn Sỹ Long, một vị khách nữ.


Từ trái : Đỗ Xuân Thắng, AC Nguyễn Văn Đậu, chị Đỗ Văn Lý.


Từ trái, ngồi: Vũ Đức Chấn, Phạm Viết Đạt, ?? , Chu Trí Hòe.


Từ trái:Đỗ Xuân Thắng, AC Nguyễn Văn Đậu, AC Đỗ Văn Lý và cháu nội.


Từ trái, ngồi : . Phạm Viết Đạt, ?? , Chu Trí Hòe, Nguyễn Ánh.


Từ trái : Nguyễn Ánh, Trần Ngọc Quân, Phan Kim Thịnh, Đằng Giao Trần Kim Cát..


Từ trái, ngồi : Trần Ngọc Quân, Phan Kim Thịnh, Đằng Giao Trần Kim Cát. Đứng: Đỗ Văn Lý và Nguyễn Sỹ Long.


Từ trái :Nguyễn Phúc Thành, một vị khách nữ, Đỗ Xuân Thắng, Nguyễn Văn Đậu.


Trở về đầu trang