> >

Lại Quốc Ấn thăm chớp nhoáng CVA59 Portland 13-11-2011


Lại Quốc Ấn và bà xã đã lái xe từ Seattle đến Portland lúc 12g15, dùng bữa trưa với anh em CVA59 tại nhà hàng Thiên Hồng,
xong trở về Seattle lúc 3 giờ chiều cùng ngày.
Từ trái, đứng: Lại Quốc Ấn, Nguyễn Kim Đễ, Nguyễn Vũ Văn.
Ngồi: Phạm Trọng Sách, Nguyễn Công Thuần, Bùi Khắc Kỳ.


Như trên, Đinh Công Nghĩa thế vào Nguyễn Kim Đễ.


Từ trái Nguyễn Vũ Văn, Đinh Công Nghĩa, Lại Quốc Ấn, Nguyễn Kim Đễ.


Từ trái: chị Bùi Khắc Kỳ, chị Lại Quốc Ấn, Phạm Trọng Sách và Nguyễn Công Thuần.


Đinh Công Nghĩa, Lại Quốc Ấn và anh chị, Nguyễn Kim Đễ..


Từ trái: Phạm Trọng Sách, Lại Quốc Ấn (đứng), Nguyễn Công Thuần và Bùi Khắc Kỳ.


Lại Quốc Ấn và Nguyễn Kim Đễ.


Trở về đầu trang