Ngày 11-12-2011 CVA59 Nam California họp mặt Tất niên
đón các bạn NĐ Liên, NĐ Phương, VĐ Thịnh, ĐC Thúy.


Trích email ngày 27-12-2011 của Phạm Đình San:

Thân gửi Dzũng và quí Bạn Già CVA59,

Ngày 11 Tháng 12 Năm 2011 nhóm bạn già CVA59 Nam Cali đã họp mặt cuối năm tại cơ sở của lão Nhuận Còm. Nhân dịp này anh em rất vui được đón tiếp 4 người bạn hiền:
- Đoàn cảnh Thuý từ Germany
- Vũ Đình Thịnh (R) từ Florida
- Nguyễn Đình Liên từ Texas
- Nguyễn Đình Phương (GT) từ San José

Gửi Dzũng 6 tấm hình để đưa lên net. Các bạn trong tấm hình chụp chung từ trái qua phải là: Nguyễn Thái Vân, Trần Quốc Bao, Nguyễn Văn Quyền, Phạm Văn Hàm, Lại Quốc Ấn, Nguyễn Đình Liên, Trần Quang Dự, Vũ Đình Thịnh (Dài), Vũ Đình Thịnh (Ruồi), Đoàn Cảnh Thuý, Đàm Trọng Toàn, Nguyễn Đình Phương (Gàtre), Nguyễn Đình Phương (Voi), Dương Hồng Quân, Vương Vĩnh Cẩn, Nguyễn Đình Thức, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Đình San.

Nguyễn Mạnh Hiền (A) bận chụp nên không có trong hình.

Đặc biệt lần này họp mặt có hai cặp trùng tên nên phải nhận diện bằng biệt hiệu:
- Nguyễn Đình Phương (Voi) vs Nguyễn Đình Phương (Gàtre): Voi đứng cạnh Gàtre run lắm, chỉ sợ bị mổ.
- Vũ Đình Thịnh (Ruồi) vs Vũ Đình Thịnh (Dài): hai tên này đi thi tú tài 2 ngồi cạnh nhau lại đều đậu cao cả, chẳng biết Ruồi copy bài của Dài hay Dài copy bài của Ruồi.

Rất tiếc có một số bạn không đến được vì bận việc riêng.

Thân chúc Dzũng và quí Bạn Già Happy New Year 2012 và năm Nhâm Thìn bình an, mạnh khoẻ.

PĐSan

TB: Thành thật cảm ơn chị Nhuận đã cho anh em ăn một bữa bún chả ngon miệng. Đặc biệt cảm ơn lão Nhuận Còm vẫn đến cơ xưởng mở cửa đón tiếp anh em mặc dàu hôm đó bạn ta mệt ngất ngư vì mới qua khỏi trận cúm đầu mùa đông.


Từ trái : Nguyễn Thái Vân, Trần Quốc Bao, Nguyễn Văn Quyền, Phạm Văn Hàm, Lại Quốc Ấn, Nguyễn Đình Liên,
Trần Quang Dự, Vũ Đình Thịnh"Dài", Vũ Đình Thịnh "Ruồi", Đoàn Cảnh Thúy,
Đàm Trọng Toàn (đội nón) ,
Nguyễn Đình Phương "Gà tre", Nguyễn Đình Phương "Voi", Dương Hồng Quân (áo đỏ), Vương Vĩnh Cẩn,
Nguyễn Đình Thức, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Đức Nhuận, Phạm Đình San.Như hình trên.Từ trái : ĐC Thúy,.PV Hàm, VĐ Thịnh"D" (khuất), VĐ Thịnh "R", TQ Bao, LQ Ấn,
NV Quyền, ĐT Toàn, NĐ Phương "GT", NĐ Thức, VV Cẩn, NT Vân.Từ trái : ĐT Toàn, NĐ Phương "GT", NĐ Thức, VV Cẩn, NT Vân, NĐ Nhuận, NC Thành, NĐ Liên.Từ trái, ngồi : NĐ Phương "Voi", NC Thành. Đứng: NĐ Nhuận, ĐC Thúy, PĐ San, NT Vân, VĐ Thịnh "Ruồi".Từ trái, ngồi: NĐ Thức (khuất nửa mặt) VV Cẩn, NT Vân, NĐ Phương "Voi". Đứng: ĐC Thúy, LQ Ấn, ĐT Toàn,
NĐ Nhuận, VĐ Thịnh "Ruồi", NĐ Liên, VĐ Thịnh "Dài", NĐ Phương "Gà TRe", PĐ San.Cánh trái, đứng: NT Vân,PĐ San; ngồi: ĐC Thúy, TQ Dự, VĐ Thịnh "Dài", VĐ Thịnh "Ruồi".
Cánh phải, đứng: TQ Bao, ngồi : NĐ Thức, LQ Ấn, VV Cẩn, NV Quyền, NĐ Phương "Voi".Thêm PC Hàm (đứng thứ 3, phía sau). Còn lại các bạn có thể coi mặt đặt tên.Đến đây các bạn có thể coi mặt đặt tên.Coi mặt đặt tên.Coi mặt đặt tên.Từ trái : Nguyễn Mạnh Hiền "A", Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Đức Nhuận.


Trở về đầu trang