Ngày 14-01-2012 Phạm Đình San đến San Jose thăm Đỗ Đình Lợi.

Sau chuyến đi hụt ngày 03-01 cùng với Đỗ Xuân Thắng đến San Jose thăm Đỗ Đình Lợi, ngày 13-01-2012 Phạm Đình San đã từ Orange County đi xe đò lên San Jose, quyết đến thăm Đỗ Đình Lợi.

Thoạt đầu tưởng Lợi sẽ được xuất viện trong tuần, và đông đảo anh em có thể kéo đến nhà thăm chung một thể. Nhưng sức khỏe Lợi có những biến chuyển do hậu quả của lần hóa trị thứ nhì, Lợi phải chuyển sang phòng cách ly. Do đó sáng 14-01 chỉ có mấy anh em vào thăm Lợi mà thôi.Thăm Đỗ Đình Lợi trên giường bệnh tại nhà thương Kaiser ở Santa Clara.
Từ trái: Nguyễn Trọng Dzũng, chị Đỗ Đình Lợi, Bùi Hùng Khoát, Phạm Đình San, và Đinh Xuân Thảo.Sau khi thăm Lợi, PĐ San đã lợi dụng thì giờ còn lại hẹn ăn trưa và gặp gỡ một số bạn khác tại Grand Century Mall.

Từ trái: anh Nguyễn Mạnh Phát, các bạn Nguyễn An Cường, Phạm Hữu Độ, anh Nguyễn Thượng Dực,
các bạn Chu Toàn Chung, Lê Ôn Dương và Phạm Đình San.


Như trên với Nguyễn Trọng Dzũng thế chỗ Phạm Hữu Độ.Từ trái: NT Dzũng (đứng), CT Chung, LO Dương, PĐ San, NA Cường (đứng), PH Độ,
Đinh Xuân Thảo (đứng), Đỗ Trọng Lễ, Bùi Hùng Khoát , anh NM Phát.


Bạn Phạm Hữu Độ đang say sưa kể sự tích "Mỵ Châu ngồi sau lưng vua cha vặt lông ngỗng làm dấu cho Trọng Thủy".
Tương truyền rằng : khi chạy đến Trà My (Quảng Ngãi), thì trụi hết. (Truyện dài không tiện kể trong khuôn khổ nhỏ hẹp
của phần chú thích, bạn nào muốn ôn lại sử và biết thêm đặc điểm vùng Bình Định, xin liên lạc với bạn Độ là
người đã từng "trấn thủ " đất Bình Định nhiều năm trời và có nhiều kinh nghiệm về điền thổ quanh vùng.Trong Grand Century Mall, từ trái: NA Cường, LO Dương, ĐT Lễ, PĐ San, BH Khoát, NT Dzũng.


Trở về đầu trang