Tháng 2/2012, Nguyễn Tiến Khải thăm Trần Trí Vượng và bạn hữu Sài Gòn.Được sự ủy thác của anh em CVA59 hải ngoại, bạn Nguyễn Tiến Khải đã đến thăm bạn Trần Trí Vượng ngày 18/2/2012.
TT Vượng tuy thể chất không còn như xưa, nhưng trí nhớ vẫn rất tinh tường,
nhận ra bạn cũ ngay và gọi bằng tục danh "Khải Lùn".Bên cạnh giường, Trần Trí Vượng cất giữ nhiều kỷ niệm của bạn bè.
Ng Tiến Khải đang coi tấm hình chụp buổi hội ngộ CVA59 2009 tại Nam California.


Cháu Trần Gia Hợp, trưởng nam của anh chị Trần Trí VượngSáng 19/2 Nguyễn Tiến Khải được Đỗ Văn Lý chở di ăn điểm tâm trước khi hẹn gặp bạn bè tại quán "Cà phê 27".


Với Trần Ngọc QuânVới Phan Kim Thịnh.


Với Đỗ Văn Lý.


Trở về đầu trang