Ngày 27/05/2012 và 02/06/2012 Trần Vụ Bản gặp gỡ các bạn ở Vũng Tàu và Sài GònNgày 27-05-2012 tại Vũng Tàu. Từ trái: AC Lưu Ngọc Thủy, Trần Vụ Bản, Bùi Đức Tòng và Ng Văn Quyên.


Trần Vụ Bản, Bùi Đức Tòng và Nguyễn Văn Quyên.


Chị LN Thủy, NV Quyên, các anh LN Thủy, BĐ Tòng và TV Bản.


TV Bản, anh Tòng, NV Quyên, bà xã và ái nữ..


Trích email ngày 3/6 của TV Bản: Đặc biệt Quyên còn dặn tôi chuyển mấy tấm hình chụp Quyên
đánh đàn tặng các bạn CVA phương xa, nhất là Phạm Bình, chỉ có Bình mới hiểu tâm sự của Quyên (Quyên bảo thế).
Quyên đàn bản Ai có về bên bến Sông Tương tràn đầy nhớ thương người xưa, cái thời hàn vi đầy mặc cảm.


Nguyễn Văn Quyên với cây đàn Hạ Uy cầm mà thuở đi học thường được
gọi đùa là đàn Hai-Ba-Viên (phát âm trại đi từ chữ guitare Hawaiienne)


 


Ngày 2/6/2012 tại "Quán Cà phê 27" : Từ trái, ngồi: TV Bản, NV Quyên, Trần Ngọc Quân.
Đứng: Phan Kim Thịnh, Đỗ Xuân Thắng, Đỗ Văn Lý.


Ngày 2/6/2012 tại "Quán Cà phê 27": ĐX Thắng, TV Bản, Chu Trí Hòe, NV Quyên, TN Quân.


Ngày 2/6/2012 tại quán "Chả giò cua biển 94": TV Bản, ĐV Lý, NV Quyên, ĐX Thắng.


Cũng trong dịp này, bạn Trần Vụ Bản còn đến thăm bạn Nguyễn Ánh tại nhà riêng ở Gò Vấp
(Bấm vào đây đọc tin và hình về tình trạng sức khỏe Nguyễn Ánh)


Trở về đầu trang