23/01/2012 - 23/07/2012 : 6 tháng sau


Miss Me Yet ?

Email của Nguyễn Trọng Dzũng
Ngày 19 tháng 7, 2012
Subject: Miss Me Yet ? Thư mời của chị Đỗ Đình Lợi

Các bạn thân,

Ngày 23/7 tới đây, bạn ĐĐ Lợi của chúng ta "ra đi" tròn 6 tháng (23/1 -23/7/2012).

Chị Lợi có nhã ý mời chúng ta họp mặt bỏ túi, như thường lệ :
Ngày giờ : 11:00 sáng thứ Hai 23 tháng 7, 2012
Địa điểm : . . . Los Padres Blvd, Santa Clara, CA 95050

Để tiện sắp xếp chuẩn bị, xin các bạn trả lời cho chị Lợi, trễ nhất là thứ Bảy 21/7 :
Điện thoại : 408- . . . .
Email : . . . @hotmail.com

Xin nhờ các bạn sau đây :
* Bạn Lâm Hữu Trãi liên lạc và đón bạn Nguyễn Vũ Hải
* Bạn Lê Ôn Dương và P. Bình thông báo cho Phạm Hoán và Ngô Cảnh Loan.
* Bạn Đinh Xuân Thảo thông báo cho Bùi Hùng Khoát.

Trường hợp bạn Lệ, nếu cần xe đưa đón, xin lên tiếng cho biết.

NT Dzũng


Từ trái: Phạm Bình, Đỗ Trọng Lễ, Chu Trí Lệ, Ng Trọng Dzũng, Đinh Xuân Thảo (ngồi), Hoàng Cơ Định,
Bùi Hùng Khoát, Phạm Hữu Độ (ngồi), Đàm Quang Toán, Lê Ôn Dương, Ngô Cảnh Loan, Ng Phúc Quỳnh Thuyên.


Các Chị Đàm Quang Toán, Đỗ Đình Lợi, Phạm Hữu Độ, Đinh Xuân Thảo, Ng Trọng Dzũng..Từ trái: các chị Hoàng Cơ Định, Đinh Xuân Thảo, Đỗ Đình Lợi, Đàm Quang Toán, Phạm Bình, Ng Trọng Dzũng. .


Địa điểm họp mặt khu vườn sau nhà như mọi lần.Bạn Lê Ôn Dương đang trả lời điện thoại
của bạn Ng Kim Đễ từ Oregon được "tin tình báo", gọi đến chia sẻ không khí..ĐX Thảo, LÔ Dương, PH Độ, ĐT Lễ.ĐQ Toán, NC Loan, LD San, CT Lệ, PH ĐộĐT Lễ, ĐX Thảo, P Bình, BH Khoát, LO Dương.CT Lệ, PH Độ, Nguyễn Phúc Quỳnh Thuyên.CT Lệ, PH Độ, NPQ Thuyên, HC Định.NT Dzũng, PH Độ, NPQ Thuyên.LO Dương, LD San, ĐQ Toán, NC Loan.Các chị HC Định, PH Độ, ĐX Thảo, ĐĐ Lợi.Từ trái: các chị PH Độ, ĐĐ Lợi, ĐQ Toán, P Bình, NT Dzũng, HC Định.Khác với mọi lần, trước giờ chia tay lần này, không còn được nghe câu :"Tụi mày cứ về đi, để đó tao"- Miss Me Yet ?
- Lợi, mày đâu có phải là thằng bạn mà anh em dễ gì quên được !


Trở về đầu trang