04/08/2012 CVA59 Nam CA họp mặt tiễn chân chị TH Niết về Pháp và đón tiếp AC NT Dzũng


Email của "Mõ làng" PhamDinhSan
Ngày 28 tháng 7, 2012
Subject: CVA59 Nam Cali Họp Mặt Bỏ Túi Chiều Thứ Bảy 4 Tháng 8 Năm 2012

Thân gửi các bạn CVA59 Nam Cali,

Thân mời các Bạn đến dự buổi họp mặt đặc biệt và ăn bữa cơm chiều (Potluck) vào Thứ Bẩy ngày 4 tháng 8 năm 2012, từ 4pm đến 7pm tại tư gia của vợ chồng bạn Nguyễn Đình Phương-Voi ở số . . . Nancy Lee Drive, Westminster, CA 92683.

Lý do: Tiễn chân Bà Xã bạn Trần Hữu Niết về Pháp và đón tiếp vợ chồng bạn Nguyễn Trọng Dzũng.

Cũng xin nói thêm để các Bạn rõ:
1. Sau 3 tháng lưu lại Garden Grove, CA để chăm sóc cô con gái bị chứng Multiple Sclerosis (MS), Thứ Hai ngày 6 tháng 8 năm 2012 chị Niết sẽ bay về Pháp vì bạn Niết cũng không được khoẻ lắm.
2. Nhân dịp xuống Pasadena, CA có việc riêng, khi nghe tin chị Niết sẽ về Pháp, vợ chồng bạn Nguyễn Trọng Dzũng đã hoãn ngày trở về bắc Cali để đến họp mặt với chúng ta.

Rất mong các Bạn tham dự đông đủ và "bồng" theo Bà Xã (nếu có) để chị Niết có dịp hàn huyên.

Thân ái,
Mõ Làng PĐS
------------------
TB: Xin các bạn hồi đáp sớm bằng email hoặc điện thoại cho tôi (714-...-....) để gia chủ Phương-Voi chuẩn bị đón tiếp chu đáo. Cảm ơn.


Email của "Mõ làng" PhamDinhSan
Ngày 4 tháng 8, 2012
Subject: Báo Cáo Số 5: CVA59 Nam Cali Họp Mặt Bỏ Túi Chiều Thứ Bảy 4 Tháng 8 Năm 2012

Phương-Voi ơi,

Dưới đây là danh sách cuối cùng.
Tổng kết 24 người tính đến 12 giờ trưa Thứ Bảy 4/8/2012.

A. Tham dự :
01. Lê Nhân Ảnh (2)
02. Lại Quốc Ấn (2)
03. Nguyễn Trọng Dzũng (2)
04. Vũ Ngọc Đỉnh (1)
05. Nguyễn Công Hiến (2)
06. Nguyễn Đức Nhuận (2)
07. Nguyễn Văn Quyền (1)
08. Nguyễn Chí Thành (1)
09. Phạm Đình San (2)
10. Nguyễn Đình Thức (1)
11. Đàm Trọng Toàn (1)
12. Nguyễn MạnhHiền-A (1)
13. Nguyễn Thái Vân (1)
14. Vương Vĩnh Cẩn (1)
15. Vũ Đình Thịnh-Cali (1)
16. Trần Quang Dự (1)
17. Nguyễn Hoàng (1)
18. Hoàng Huyên (1 )

B. Không tham dự :
01. Phạm Nhữ Tiếp
02. Trần Công Hàm
03. Nguyễn Huy Hiền
04. Dương Hồng Quân
05. Đỗ Nguyên Giai
06. Trần Quốc Bao
07. Nguyễn Tiến Thịnh
08. Nguyễn Ngọc Nội
09. Trịnh Văn Hạnh
10. Nguyễn Mạnh Hiền-B

Cảm ơn các Bạn đã hồi đáp mặc dàu không thể đến dự vì lý do riêng. Hẹn gập vào dịp khác.

Thân mến,
Mõ Làng PĐS


Từ trái, ngồi: AC Ng Công Hiến,các chị Trần Hữu Niết, Ng Đức Nhuận, Ng Đình Phương "V", Lê Nhân Ảnh,
Ng Trọng Dzũng, Phạm Đình San, AC Lại Quốc Ấn. Đứng: Ng Văn Quyền, Ng Đình Thức, Đàm Trọng Toàn,
Hoàng Huyên, Ng Đình Phương "V", Lê Nhân Ảnh, Trần Quang Dự, Vũ Ngọc Đĩnh, Ng Thái Vân, Ng Hoàng,
Vương Vĩnh Cẩn, Vũ Đình Thịnh "CA", Phạm Đình San, Ng Đức Nhuận, Ng Mạnh Hiền "A".


Từ trái: Các Chị Ng Công Hiến, Ng Trọng Dzũng, Phạm Đình San, Trần Hữu Niết, Lê Nhân Ảnh.Từ trái: Phạm Đình San, Đàm Trọng Toàn, Ng Văn Quyền, Vũ Ngọc Đĩnh.


Lại Quốc Ấn, Ng Công Hiến, Vũ Đình Thịnh "CA", Vũ Ngọc Đĩnh.Từ trái: Vũ Đình Thịnh "CA", Vũ Ngọc Đĩnh, Hoàng Huyên, Vương Vĩnh Cẫn, Ng Mạnh Hiền "A",
Lê Nhân Ảnh, Ng Thái Vân, Trần Quang Dự.Từ trái: Ng Thái Vân, ĐT Toàn, Trần Q8uang Dự, Ng Đình Phương "V",
Lại Quốc Ấn, Ng Công Hiến, Vũ Đình Thịnh "CA" Vũ Ngọc Đĩnh.Từ trái: Trần Quang Dự, Ng Đình Phương "V", các chị Ng Đức Nhuận, Ng Công Hiến, Ng Đình Phương "V".Từ trái: các chị Ng Đức Nhuận, Ng Công Hiến, Ng Đình Phương "V", Trần Hữu Niết, Lại Quốc Ấn, Ng Trọng Dzũng.Từ trái: các chị Lê Nhân Ảnh, Phạm Đình San, Trần Hữu Niết, Ng Công Hiến.Phạm Đình San tuyên bố lý do..Chị Trần Hữu Niết ngỏ lời tại buổi chia tay..Lại Quốc Ấn và Ng Thái Vân đang lục rượu thuốc của Phương "V".
Ngồi trên ghế: Vũ Ngọc Đĩnh, Ng Đình Phương "V", Đàm Trọng Toàn và Ng Đình Thức (đứng).Những trận cười thoải mái. Từ trái: LQ Ấn, NC Hiến, H Huyên, LN Ảnh.Ng Mạnh Hiền "A" chuẩn bị hành nghề đúng với "tục danh" Hiền Phó Nhòm bạn bè đặt cho anh ngày xưa.


Trở về đầu trang