15/09/2012 CVA59 Nam CA họp mặt tại nhà bạn Nguyễn Văn Hiền


Email của Nguyễn Văn Hiền
Ngày 7 tháng 9, 2012
Subject: Mời Họp Mặt Ăn Trưa

Thân gửi "MÕ LÀNG Phạm đình San":

Mùa hè nóng bức sắp hết. Để đón tiếp một mùa thu mát mẻ, tươi đẹp hơn, chúng tôi thân nhờ mõ làng chuyển lời mời của chúng tôi đến các bạn cùng khóa, đến dự bữa cơm thân mật và hàn huyên tại nhà chúng tôi:

xxxxx Beverly Dr., Huntington Beach, Ca 92646
Phone: h:(714) xxx-xxxx
c: (408 )xxx-xxxx
email: xxxxx@yahoo.com

Ngày: 9-15-12
Từ: 9am--2pm.

Sự hiện diện của quý Anh Chị là niềm vui cho tất cả các bạn khác.
Xin quý bạn đừng mang gì cả.

Thân mời
Hiền-Lan


Danh sách các bạn tham dự, theo đúc kết của "Mõ làng" Phạm Đình San trong email ngày 14-09-2012:

01. Lê Nhân Ảnh (2)
02. Trần Quốc Bao (2)
03. Vương Vĩnh Cẩn (1)
04. Nguyễn An Cường (2)
05. Trần Công Hàm (2)
06. Nguyễn Công Hiến (2)
07. Nguyễn Huy Hiền (1)
08. Nguyễn Mạnh Hiền "A" (1)
09. Nguyễn Hoàng (1)
10. Nguyễn Đức Nhuận (2)
11. Nguyễn Đình Phương "Gà Tre" (2)
12. Nguyễn Đình Phương "Voi" (2)
13. Dương Hồng Quân (1)
14. Nguyễn Văn Quyền (1)
15. Nguyễn Chí Thành (1)
16. Phạm Đình San (2)
17. Nguyễn Chí Thành-Típ (1)

Phút chót có các bạn sau đây cũng đến tham dự:
18. Vũ Ngọc Đĩnh (1),
19. Trần Hùng Hải (2),
20. Nguyễn Mạnh Hiền "B" (2),
21. Hoàng Huyên (1),
22. Hoàng Hữu Phiên (1),
23. Nguyễn Tiến Thịnh (1)
24. Nguyễn Thái Vân (1)

Đến 2 giờ chiều, mọi người đã kéo nhau đến nhà bạn Nguyễn Đình Thức, thăm và chúc sức khỏe chị Thức, vừa xuất viện.


Từ trái: các chị Ng Đức Nhuận, Trần Quốc Bao, Ng Đình Phương "V", Trần Hùng Hải, Ng An Cường, Ng Mạnh Hiền "B",
Ng Văn Hiền, Ng Đình Phương "GT", Trần Công Hàm, Phạm Đình San (đứng), Lê Nhân Ảnh, Ng Công Hiến.AC Ng Văn Hiền (bên phải).

Từ trái: Dương Hồn Quân, Ng Công Hiến, Ng Đình Phương "V", Ng Thái Vân, Vương Vĩnh Cẩn, Vũ Ngọc Đĩnh..Ng Thái Vân, Vũ Ngọc Đĩnh. Lê Nhân Ảnh, Vương Vĩnh Cẩn, Trần Quốc Bao, Ng Văn Quyền,
Ng Tiến Thịnh, Ng Đức Nhuận, Dương Hồng Quân


Từ trái, bàn trước: Phạm Đình San, Ng Đình Phương "GT", Hoàng Huyên, Trần Công Hàm, Ng An Cường,
Ng Hoàng, Hoàng Hữu Phiên. Phía sau: Ng Mạnh Hiền "B", Vũ Ngọc Đĩnh, Trần Quốc Bao, Vương Vĩnh Cẩn,
Ng Tiến Thịnh, Ng Đức Nhuận,.Những bạn hướng mặt về máy hình, từ phải qua trái: Ng Mạnh Hiền "A", Hoàng Hữu Phiên, Ng Hoàng,
Trần Công Hàm, Ng An Cường, Ng Đức Nhuận, Ng Tiến Thịnh.Như hình trên, thên Hoàng Huyên, Lê Nhân Ảnh, Vương Vĩnh Cẩn.Như hình trên, thêm Phạm Đình San (tận cùng bên mặt)..


Cám ơn bạn Phương "Gà Tre" đã cung cấp những hình ảnh này.


Trở về đầu trang