CVA59 tham dự "Ngày Nhớ Ơn Thầy và Mái Trường Xưa" do Hội Ái hữu
Cựu học sinh Bưởi-Chu Văn An Nam CA tổ chức ngày 18-11-2012 tại Garden Grove, CATừ trái: Nguyễn Văn Sinh, Trương Đình Ngôn, Lê Văn Tiến, Vũ Trọng An, Tháo Hà Chung, Trần Cường,
Lại Quốc Ấn, ? .


Từ trái : Nguyễn Đình Thức, Vũ Trọng An, Lại QUốc Ấn, Thái Hà Chung, Ng Đình Phương "V",
Trần Như Tráng (áo ca-rô), Đặng Bá Huy, Phạm Đình San, ? , Trần Cường, Nguyễn mạnh Hiền "B"


Từ phải qua trái, ngồi: các chị Nguyễn Công Hiến (phải) và chị Thái Hà Chung (trái).
Đứng: các chị Lại Quốc Ấn, Trương Đình Ngôn, ? , Phạm Đình San, Ng Đình Phương "V", ? , ? .


Anh chị Nguyễn Đức Nhuận (giữa) và anh chị Ng Công Hiến (ngoài).


Nguyễn Công Thuần, Phạm Đình San và Vũ Trọng An..


Nguyễn Chí Thành, Đỗ Nguyên Giai và Vương Vĩnh Cẩn.


Anh chị Nguyễn Công Thuần, mới gia nhập "làng CVA59 Nam CA".


Lại Quốc Ấn, 6 năm thâm niên trong "làng CVA59 Nam CA" .


Và đây là những khuôn mặt kỳ cựu trong "làng" :
(1) Ng Công Hiến và (2) Ng Đức Nhuận..


(3) Nguyễn Mạnh Hiền "B".


(4) Nguyễn Chí Thành


(5) Đàm Quang Toán


và (5) Huỳnh Chiếu Đẳng (đứng).


Xin cám ơn CVA57 Trần Như Tráng và CVA59 Huỳnh Chiếu Đẳng đã cung cấp những hình ảnh này.
Bấm vào đây đọc tường thuật về "Ngày Nhớ Ơn Thầy và Mái trường Xưa"
Bấm vào YouTube File #1 YouTube File #2 coi video.


Trở về đầu trang