Các bạn CVA59 vùng Thủ đô Washington
tham dự "Họp mặt Tất niên Chu Văn An miền Đông" ngày 7-12-2012


Từ trái : ?? , ?? , các bạn CVA59 Lê Tiến Phụ, Phạm Văn Hải, Phạm Trọng Lệ.


Các bạn CVA59 PhạmTrọng Lệ (ngồi giữa), Nguyễn Ngọc Cẩn và Ngô Tằng Giao (đứng, bên mặt)


Thứ trái, đứng : Nguyễn Đức Chí (số 2), Vũ Trọng Dụng (số 3). Ngồi: Phạm Trọng Lệ (tận cùng bên mặt)


Niên trưởng Chu Xuân Viên, 85 tuổi, cựu học sinh Bưởi.


Trở về đầu trang