Trở về trang Tin buồn năm 2012

Phan ưu - GS Trần Thế Hiểng

Hình ảnh kỷ niệm với GS Trần Thế Hiển.

GS Trần Thế Hiển
H.01 - Tháng 12, 2000 tại San Jose.

t
H.02 - GS Trần Thế Hiển và các cựu môn sinh Vũ Mạnh Phát, Đỗ Đình Lợi, Ng Trọng Dzũng.


H.03 - GS mời trò uống trà ăn bánh .


H.04 - GS Trần Thế Hiển và 2 cựu môn sinh Vũ Mạnh Phát, Đỗ Đình Lợi..


H.05 - GS Trần Thế Hiển và GS Đinh Tiến Lãng tại buổi họp mặt Tất niên ngày 14-01-2001
của hội Ái hữu Cựu Học sinh Chu Văn An Bắc California
.


H.06 - GS Trần Thế Hiển và các cựu môn sinh Ng Huy Tiên, Lê Ôn Dương, Ng Trọng Dzũng tại buổi họp mặt Tất niên 2001.


H.07 - GS Trần Thế Hiển và phu nhân tại buổi họp mặt Tất niên của hội Ái hữu Cựu Học sinh Chu Văn An Bắc CA
ngày 14-01-2001. Anh Tổng Thư ký Phạm Nguyên Khôi đang mời GS bốc thăm.