Ngày 31-01-2013 các bạn CVA59 Sài Gòn họp mặt Tất niên.


Trích email ngày 14-01-2012 của Trần Ngọc Quân "3 Cụt":

Kính các cụ.
Theo thông lệ hằng năm xin mời quý cụ đồng môn gặp nhau vào lúc 17h 30 ngày 31/1/2013 tức 20 âm lịch tại công viên Lê Thị Riêng. Năm nay vật giá leo thang xin quý đồng môn dắt hầu bao 200.Hiện nay quỹ thời gian của anh em chúng ta còn ít quá nên gặp nhau ngày nào hay ngày ấy. Cũng thay mặt các bạn quê nhà cám ơn chai rượi chúc xuân của Phạm Bình gửi vợ Lợi đam về và lời bình nửa nạc nửa mỡ của Dũng.
K
ính Báo.
Quân


Từ trái: Đằng Giao Trần Kim Cát, Trần Ngọc Quân, Đỗ Văn Lý, Chu Trí Hòe.


Đằng Giao và Trần Ngọc Quân khui chai rượu của bạn Phạm Bình từ California gửi tặng các bạn CVA59 SG.


Một cặp thân hữu, Dương Kiền, Trần Đình Khương, Nguyễn Ngọc Quang.


Trần Ngọc Quân và Đỗ Văn Lý


Đỗ Xuân Thắng, một cặp thân hữu, Dương Kiền.


Nguyễn Hồng Khánh và Phạm Viết Đạt.


Quân và Lý cầm hình triện "Từ Băng 3 Cụt" do Nguyễn Trọng Dzũng thiết kế tặng Trần Ngọc Quân.


Quà tặng từ California.


Trở về đầu trang