02-02-2013: các bạn ĐV Lý, TN Quân, PK Thịnh đến thăm và tặng quà Tết bạn TT Vượng.


Từ trái: Đỗ Văn Lý, Phan Kim Thịnh, Trần Ngọc Quân.


Trần Trí Vượng và Trần Ngọc Quân.


Trần Trí Vượng và Đỗ Văn Lý.


Trần Trí Vượng và Phan Kim Thịnh.


Trở về đầu trang