17-02-2013: CVA59 Sài Gòn họp mặt Tân niên.


Từ trái: 2 thân hữu, Đằng Giao, gia chủ Trần Ngọc Quân, Dương Kiền, Ng Hồng Khánh, Chu Trí Hòe, 1 thân hữu và Đỗ Xuân Thắng.


Từ trái: Phan Kim Thịnh, Nguyễn Ngọc Quang, Đỗ Văn Lý, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Sỹ Long.


Từ trái: Đỗ Xuân Thắng, Trần Ngọc Quân, một thân hữu.


Từ trái: Đỗ Văn Lý, Nguyễn Sỹ Long, một thâh hữu (anh Nghiễn).


Từ trái: Trần Ngọc Quân, Đằng Giao, Dương Kiền.


Từ trái: Một tha7n hữu, Phan Kim Thịnh, Nguyễn Ngọc Quang.


Từ trái:Dương Kiền, anh Nghiễn, Nguyễn Hồng Khánh, Chu Trí Hòe.


Đỗ Xuân Thắng, chị Theresa Võ và 3 thân hữu.


Thực đơn hoàn toàn do chị Trần Ngọc Quân đứng bếp nấu nướng. Đặc biệt với món cá chiên dòn (giữa bàn)


Chị Trần Ngọc Quân.


Trần Ngọc Quân và Đỗ Văn Lý "chăm phần chăm".


Trần Ngọc Quân và Nguyễn Sỹ Long.


Trở về đầu trang