30-03-2013: Đám cưới con trai Nguyễn Sỹ Long tại Sài Gòn.


Từ trái: Ng Hồng Khánh, hai thân hữu và anh chị Nguyễn Văn Đậu.


Từ trái: Phạm Viết Đạt, Đỗ Văn Lý, NS Long, Đằng Giao.


Trần Ngọc Quân và Ng Sỹ Long.


Trở về đầu trang