Bạn bè gặp gỡ : Đỗ Xuân Thắng (Georgia) tại San Jose ngày 16 và 17-05-2013.


Bạn Đỗ Xuân Thắng từ tiểu bang Georgia đã đến San Jose thăm bạn Chu Trí Lệ đang được điều trị bệnh nan y.

Bấm trên hình để coi bản phóng lớn với high resolution.

Hai bạn Đỗ Xuân Thắng (ngồi) và Phạm Bình (đứng) bên giường bệnh Chu Trí Lệ.


Đỗ Trọng Lễ và Phạm Bình.


Chu Trí Lệ sau khi từ bệnh viện về nhà..


Từ trái, ngồi : Đỗ Xuân Thắng, Bùi Hùng Khoát, Phạm Bình. Đứng : Đỗ Trọng Lễ, Đinh Xuân Thảo.


Đỗ Xuân Thắng và Lê Ôn Dương.


Trở về đầu trang