Ngày 13-10-2013 AC Lại Quốc Ấn đến San Jose

Trong lần thắm viếng San Jose ngày 13 tháng 10, 2013, anh chị Lại Quốc Ấn từ Nam California, dự tính đến thăm 2 bạn Chu Trí Lệ và Đàm Quang Toán (đang điều trị ung thư phổi ==> Bấm vào đây <==). Rất tiếc nhằm ngày bạn Đàm Quang Toán có hẹn bác sĩ nên sau cùng buổi thắm viếng được đổi thành buổi họp mặt "bỏ túi" với một số bạn CVA59 Bắc California tại nhà hàng "Thiên Long"


Từ trái : Ng Trọng Dzũng, Lại Quốc Ấn, Lê Ôn Dương (đứng), Ngô Cảnh Loan, Chu Trí Lệ, Lê Duy San.


Từ trái : một thân hữu (chị Hạnh), các chị Lại Quốc Ấn, Chu Trí Lệ, Ng Trọng Dzũng.


Từ trái : chị Chu Trí Lệ, chị Hạnh, các chị Lại Quốc Ấn và Ng Trọng Dzũng.


Từ trái : Lê Duy San, Ngô Cảnh Loan, Chu Trí Lệ, Lê Ôn Dương, Lại Quốc Ấn, Ng Trọng Dzũng.


Trở về đầu trang