Phân ưu
Hình ảnh
Trở về

Cáo phó - GS Vũ Thiện Nhu


Phan ưu - GS Vũ Thiện Nhu

PHÂN ƯU
của Hội Ái hữu Cựu học sinh Chu Văn An Bắc California.

Được tin trễ, chú vợ của đồng môn Nguyễn Văn Thục CVA 59 là:

Cụ Ông VŨ THIỆN NHU
Pháp danh Quảng Hòa

Nguyên Thẩm phán các Tòa Sơ Thẩm và Thượng Thẩm Saigon.
Cưu Giáo sư trường Nguyễn Trãi Saigon.

đã từ trần ngày 05 tháng 2 năm 2013 tại San Jose, CA.
Hưởng thọ 93 tuổi

Xin chân thành phân ưu cùng anh chị Nguyễn Văn Thục và tang quyến.
Nguyện cầu hương linh cụ ông Vũ Thiện Nhu sớm về nơi vĩnh cửu.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh CVA Bắc Cali

Phân ưu của giáo sư, nhân viên và cựu HS Trung học Hồ Ngọc Cẩn, Gia Định
Phân ưu của GS Nguyễn Tri Phương và HS Trung tâm giáo dục Lê Quý Đôn, SaiGon khóa 1979.


Hình ảnh Thầy Vũ Thiện Nhu


Thẩm phán Tòa Thượng thẩm Sài Gòn (thập niên 1960).


Thầy Cô tại thác Prenn, Dalat, năm 1959.


Tại San Jose (CA) 2005.