Ngày 7-7-2014, Đỗ Văn Lý (tục danh "Lý Toét") gặp Nguyễn Tiền Khải (tục danh "Khải Lùn") tại Paris:
Tháng 7/2014, trong dịp đến Thuỵ Sĩ thăm con gái, AC Đỗ Văn Lý đã đến Paris gặp Nguyễn Tiến Khải. Vì thời gian ít ỏi, không đủ đểkéo về nhà Khải ở ngoài Paris, 2 bạn đã hẹn gặp nhau tại khu chợ Việt Nam, quận 13. Dù chỉ chớp nhoáng trong mấy tiếng đồng hồ, 2 bạn đã có những kỷ niệm khó quên, được ghi lại qua hình ảnh dưới đây.

Anh chị Đỗ Văn Lý và ái nữ.

Trở về đầu trang


Ngô Văn Vĩnh (tục danh "Vĩnh Xoăn") và Nguyễn Lãng Uyên (Trích email ngày 5/10/2014 của Nguyễn Lãng Uyên):
Ông Dzũng thân, Tên Vĩnh này tôi nhớ hình như y học lớp Đệ nhất B6 thì phải, tôi gửi hình cho Ông coi chơi, có nhìn quen không ? Tháng rồi, mấy thằng giặc lái này đón 1 thằng "Hiệp sĩ mù" (đánh bom như để) ở TB. Georgia đến thăm WDC.

Từ trái: Anh Nghĩa (đồng đội KQ với NL Uyên), Nguyễn Lãng Uyên, Ngô Văn Vĩnh và anh Ân (KQ).

Trở về đầu trang


Ngày 25/10/2014 : Nguyễn QUốc Khánh (tục danh "Khánh Bướm Vàng"), gặp Nguyễn Tiến Khải (tục danh "Khải Lùn") và Hà Mạnh Tuấn tại Paris..

Anh chị Nguyễn Tiến Khải, các bạn Hà Mạnh Tuấn và Nguyễn Quốc Khánh.
Hình chụp tại "phòng khách đặc biệt" dành riêng cho khách quý của Khải Lùn

Trở về đầu trang