Ngày 07-02-2014 các bạn CVA59 Sài Gòn họp mặt Tân niên.


Trích email ngày 14-01-2012 của Trần Ngọc Quân "3 Cụt":

Cũng như mọi năm trân trọng mời các cụ đến họp mặt tân niên tại nhà tôi ngày mùng 8 Tết (nhằm 07-02-2014) vào lúc 17 giờ đến 17g30 là giờ khai đũa. Đấu phét cuối đời với nhau đi. Thời gian vàng ngọc của chúng ta còn ít lắm quý cụ ạ.
Kính các cụ
Quân

H.01 - Từ trái : 2 thân hữu, Dương Kiền và Ngô Cảnh Loan.


H.02 - Như hình trên.


H.03 - Đằng Giao (đứng).


H.04 - Chị Kim Anh, Phan Kim Thịnh và Dương Kiền.


H.05 - Từ trái qua : Đỗ Văn Lý. Nguyễn Sỹ Long, Nguyễn Văn D(ậu và một cặp thân hữu.


H.06 - Từ trái: Phan Kim Thịnh, Dương Kiền, Đằng Giao, Nguyễn Hồng Khánh.


H.07 - Gia chủ Trần Ngọc Quân (đứng), một thân hữu (anh TT Nghiệm), Phạm Viết Đạt, D. Kiền và NC Loan.


Bấm vào đây coi tiếp "họp mặt bỏ túi" ngày 09/02/2014.


Trở về đầu trang