Ngày 24-4-2014 bạn Lê Vĩnh Bảo tái ngộ bạn cũ tại Sài Gòn

Trong thời gian bạn Lê Vĩnh Bảo về Sài Gòn chịu tang thân mẫu, các bạn CVA59 Sài Gòn đã có một buổi họp mặt tại quán Phong Lan sáng ngày 24-04-2014 với Lê Vĩnh Bảo và Phạm Gia Định, cũng đang về thăm gia đình.
Trước đó vào ngày 18-04 các bạn CVA59 Sài Gòn đã đại diện toàn thể CVA59 trong nước và hải ngoại đến viếng linh cữu Cụ Bà và phân ưu với tang quyên.
(Hình ảnh do bạn Đỗ Văn Lý cung cấp)


H.01 - Vòng hoa phân ưu của CVA59.


H.02 .


H.03 - Đỗ Văn Lý và Trần Ngọc Quân phân ưu cùng tang quyên..


H.04 - Từ trái : Chu Trí Hòe, bào đệ Lê Vĩnh Bảo, Đỗ Văn Lý và Trần Ngọc Quân..


H.05 - Từ trái : Nguyễn Hồng Khánh, Nguyễn Văn Đậu, Ngô Cảnh Loan, Phạm Viết Đạy, và Chu Trí Hòe.


H.06 - Từ trái : Nguyễn Văn Đậu, Lê Vĩnh Bảo, Đỗ Văn Lý, Phan Kim Thịnh.


H.07 - Nguyễn Hồng Khánh và Lê Vĩnh Bảo..


H.08 - Từ trái : NV Đậu, Ngô Cảnh Loan, ĐV Lý, LV Bảo, PK Thịnh, NH Khánh, Phạm Gia Định, TN Quân.


H.09 - Từ trái : Ngô Cảnh Loan, Đỗ Văn Lý, Lê Vĩnh Bảo.


H.10 - Từ trái : Phạm Gia Định, Trần Ngọc Quân.


H.11 - Trần Ngọc Quân và Lê Vĩnh Bảo..