CVA59 Nam và Bắc CA đón tiếp 2 bạn Đỗ Trí Khang (VA) và Đỗ Xuân Thắng (GA)

Trong thời gian từ 29 th.5 đến 10 th. 6/2014 các bạn CVA59 Bắc và Nam Californboa đã có dịp đón tiếp 2 bạn Đỗ Trí Khang (từ VA) và Đỗ Xuân Thắng (từ GA), vui chơi liên tiếp mấy ngày :

-  Ngày 29/5 tại nhà hàng Thiên Hương trong khu Grand Century Mall của San Jose (Bắc CA). Sau đó kéo về nhà bạn Đinh Xuân Thảo, ngồi ở vườn sau lai rai đến 3:30 chiều. Có các bạn Phạm Bình, Nguyễn An Cường, Lê Ôn Dương, Nguyễn Trong Dzũng, Bùi Hùng Khoát, Đỗ Trọng Lễ, Chu Trí Lệ, Nguyễn Đình Phương "GT", Lê Duy San, Đàm Quang Toán, Đinh Xuân Thảo. Bạn Phạm Hữu Độ vắng mặt vì sức khỏe

-  Ngày 2/6 tại nhà bạn KLê Ôn Dương ở Milpitas (Bắc CA). Bạn Độ đã ráng đến chơi nhưng không ăn nhậu.

-  Ngày 5/6 tại phổ Quang Trung, Little Saigon (Nam CA); và ngày 9/6 tại Quán Uyên Thi (Nam CA), có các bạn Lại Quốc Ấn, Nguyễn Mạnh Hiền "A", Nguyễn Đình Phương "V", Nguyễn Văn Quyền, Đỗ Trung Ru, Phạm Đình San, Nguyễn Chí Thành.


H.01 - 11:30 sang 29/5/2014 tại nhà hàng Thiên Hương trong khu Grand Century Mall
Từ trái : CT Lệ, ĐT Khang, ĐX Thảo, LÔ Dương, ĐQ Toán, NT Dzũng, LD San, P Bình, ĐT Lễ, NA Cường.


H.02 - ĐT Lễ, LÔ Dương, NĐ Phương GT, CT Lệ, ĐX Thắng và ĐT Khang.


H.03 - Tại vườn sau nhà bạn ĐX Thảo..


H.04 - Xin coi mặt đặt tên.


H.05 - Người đeo kính, ngồi chung ghế với ĐT Lễ và LD San là bạn BH Khoát.


H.06 - Ngày 2/6 tại nhà LO Dướng (Milpitas, Bắc CA)
Từ trái : ĐT Lễ. PH Độ, BH Khoát, NT Dzũng, P. Bình, ĐT Khang, NA Cường và ĐX Thảo.


H.07 - Ngày 5/6 tại phở Quang Trung. Từ trái : PĐ San, ĐT Ru, ĐX Thắng, LQ Ấn, ĐT Khang.


H.07 - Ngày 9/6 tại Quán Uyên Thy (Nam CA).
Từ trái : NĐ Phương "V", ĐX Thắng, NC Thành, PĐ San, ĐT Khang, NV Quyền, LQ Ấn và NM Hiền "A" (đứng).


Bấm vào đây coi album hình tại Bắc California.

Bấm vào đây coi album hình tại Nam California.


Trở về đầu trang