Ngày 14/7/2014 mừng thượng thọ 81 Phạm Viết Đạt

Hồi còn đi học, chắc ít ai trong số chúng ta, nghĩ rằng cùng ngồi trong lớp, có người hơn chúng ta đến 6, 7 tuổi. Một trong những bạn đó là Phạm Viết Đạt, ngày 14/7/2014 vừa qua đã ăn mừng thượng thọ 81.

Bấm trên hình để coi và download full size


H.01 - Ngày 14/7/2014 tại nhà Phạm Viết Đạt, mừng thượng thọ 81 tuổi
Từ trái : Vũ Trọng Nghinh, Phạm Viết Đạt, Nguyễn Đình Phương "GT", Nguyễn Đình Liên, Ngô CảnhLoan.


H.02 - Từ trái : VT Nghinh, NC Loan, NĐ Liên, PV Đạt.


H.03 - Từ trái : VT Nghinh, PV Đạt, NC Loan, TN Quân, một thân hữu (anh Nghiễn), VĐ CHấn và NĐ Phương "GT".


H.04 - PK Thịnh (áo xanh lợt), NS Long (áo xanh đậm). Phía sau là NĐ Liên, NN Quang, NH Khánh và VT Nghinh


H.05 - Tương tự những hình trên, thêm NH Khánh ngồi tận cùng bên trái.


Trở về đầu trang