Ngày 18-7-2014 bạn Vũ Đình Thịnh họp mặt với CVA59 San Jose

Trung tuần tháng 7, bạn Vũ Đình Thịnh (tục danh "Thịnh Ruồi") từ Florida đến San Francisco thăm gia đình, đã có một buổi họp mặt với các bạn CVA59 vùng Bắc California tại nhà hàng Chez Christina (Milpitas). Lâu ngày bạn bè gặp nhau chuyện trò tưởng như không dứt, từ 11:30 đến 2:30 mới ra về.
Tham dự có các bạn Phạm Bình, Phó Ngọc Chương, Lê Ôn Dương, Nguyễn Trọng Dzũng, Hoàng Cơ Định, Phạm Đỗ Hùng, Vũ Mạnh Phát và Đinh Xuân Thảo.

Bấm trên hình để coi và download full size

H.01 - Từ trái : Phạm Bình, Phạm Đỗ Hùng, Phó Ngọc Chương, Lê Ơn Dương, Hoàng Cơ Định,
Vũ Đình Thịnh, Đinh Xuân Thảo, Nguyễn Trọng Dzũng.


H.02 - Từ trái : Phạm Bình, Phạm Đỗ Hùng, Phó Ngọc Chương, Lê Ơn Dương.


H.03 - Từ trái : Đinh Xuân Thảo, Nguyễn Trọng Dzũng, Vũ Mạnh Phát, Phạm Bình.


H.04 - Từ trái : Phó Ngọc Chương, Lê Ơn Dương, Hoàng Cơ Định.


H.05 - Từ trái : Phạm Đỗ Hùng, Phó Ngọc Chương, Lê Ơn Dương,Vũ Đình Thịnh.


H.06 .


H.07 - Đinh Xuân Thảo, Nguyễn Trọng Dzũng.


Trở về đầu trang