Ngày 17-8-2014 CVA59 Bắc CA tham dự "Picnic Liên Trường 2014"

Bấm trên hình để coi và download full size

H.01 - Lê Ôn Dương, Nguyễn An Cường, Đỗ Trọng Lễ.


H.02 - Lê Ôn Dương, Chu Trí Lệ.


H.03 - Nguyễn Trọng Dzũng, Chu Trí Lệ, Lê Ôn Dương, Nguyễn An Cường, Đỗ Trọng Lễ.


H.04 - Bùi Hùng Khoát, Đinh XUân Thảo.


H.05 - Nguyễn Văn Tuấn, Đàm Quang Toán.


H.06 - LO Dương, Mai Văn Hiếu (bạn Pétrus Ký), NA Cường, ĐT Lễ, ĐQ Toán, ĐX Thảo.


H.07 - Hội viên vui chơi không quên nhiệm vụ . . .
Đỗ TrọngLễ, Lê Duy San và Lâm Hữu Trãi.


H.08 - . . . Hội trưởng lại càng vui hơn.


H.09 - Nguyễn Thanh Giảng (ngổi), Hoàng Uông Lễ, và ĐT Lễ.


H.10 - Bạn CT Lệ còn đang trị bệnh cũng rán lái xe đến gặp anh em..


H.11 - Vũ Mạnh Phát


H.12 - Lê Ôn Dương và anh Nguyễn Quý An, người hùng không quân QLVNCH.


H.13 - Dưới bóng gốc thông : MV Hiếu, LO Dương, LH Trãi và NT Dzũng.


Trở về đầu trang