Ngày 29-8-2014 CVA59 San Jose đón tiếp AC Phạm Quang Trình (WA)

Trong dịp từ Seattle (WA) đến thăm vùng Bay Area, trưa ngày 29-08-2014, anh chị Phạm Quang Trình đã có một buổi họp mặt với các bạn cư ngụ trong vùng tại nhà hàng Nha Trang, San Jose. Mặc dầu chỉ được 2 bạn LD San và D(X Thảo thông báo cấp tốc nội trong buổi sáng, đã có 10 bạn đến gâp anh chị Trình, chuyện trò từ 11:30 đến 2:00 chiếu.

Bấm trên hình để coi và download full size


H.01 - Từ trái : Đỗ Trọng Lễ, Phạm Bình, Nguyễn Đình Phương "GT", chị Phạm Quang Trình,
chị và anh Đinh Xuân Thảo, Phạm Hữu Độ, Nguyễn An Cường, Lê Duy San, Nguyễn Trọng Dzũng, Lê Ôn Dương.


H.02 - NĐ Phương "GT", ĐT Lễ, P Bình, AC PQ Trình, LO Dương, chị ĐX Thảo.


H.03 - Từ trái : chị PQ Trình, AC ĐX Thảo, PH Độ, LD San, NA Cường.


H.04 - Từ trái, ngồi : NĐ Phương "GT", ĐT Lễ, AC PQ Trình. Đứng: P Bình, NA Cường, LO Dương.


H.05 - Từ trái : Đinh Xuân Thảo, Phạm Hữu Độ, Lê Duy San, Phạm Quang Trình.


H.06 - Từ trái : AC PQ Trình, AC ĐX Thảo, PH Độ và LD San.


H.07 - Từ trái : NĐ Phương "GT", AC PQ Trình, chị ĐX Thảo.


H.02 - Từ trái : chị Phạm Quang Trình và chị Đinh Xuân Thảo.


H.01 - Từ trái : LD San, LO Dương, P Bình, NT Dzũng.


H.03 - Từ trái : NĐ Phương "GT", ĐT Lễ, LO Dương, PQ Trình.


Trở về đầu trang