16-10-2014 Nguyễn Trọng Dzũng hội ngộ với các bạn CVA59 tại Montréal, Canada


Báo cáo của "Dzê Điên Nặng": Sau 4 ngày ở Virginia, Nguyễn Trọng Dzũng đã dến Montréal, Canada. Tại đây, NT Dzũng được dự bữa cơm thân mật với các bạn đồng môn CVA vùng Montreal, do 2 bạn Đỗ Phan Hạnh và Nguyễn Tự Hải tổ chức tại nhà hàng Kim Hour. trưa ngày 16/10/2014. Tham dự có anh chị Bùi Thế Phụng, các anh Nguyễn Hửu Đính, Phan Đức Huy, Nguyễn Phương Long, Hoàng Văn Thuấn, cùng các CVA59 Nguyễn Tấn Khang, Nguyễn Viết Ninh, Nguyễn Tri Phương và Phạm Huy Thịnh.
Qua hôm sau, được ngày nắng ráo ĐP Hạnh và NT Hải đưa NT Dzũng đi ăn trưa rồi uống cà phê Ý tại tiệm Gcordon nổi tiếng trong vùng St Laurent.


Bấm trên hình để coi và download full size

H.01 - Từ trái, theo chiều kim đồng hồ : Nguyễn Phương Long, Hoàng Văn Thuấn, Nguyễn Viết Ninh, Nguyễn Tri Phương,
Phạm Huy Thịnh, Phan Đức Huy, AC Bùi Thế Phụng, Nguyễn Tấn Khang, Nguyễn Hửu Đính, Đỗ Phan Hạnh, Nguyễn Trọng Dzũng.


H.02 - Nguyễn Tự Hải, Nguyễn Phương Long, Hoàng Văn Thuấn, Nguyễn Viết Ninh, Nguyễn Tri Phương, Phạm Huy Thịnh.


H.03 - Từ trái : Phan Đức Huy, AC Bùi Thế Phụng, Nguyễn Tấn Khang, Nguyễn Hửu Đính, Đỗ Phan Hạnh.


H.04 - Từ trái : Nguyễn Hửu Đính, Đỗ Phan Hạnh, Nguyễn Trọng Dzũng, Nguyễn Tự Hải, Nguyễn Phương Long, Hoàng Văn Thuấn.


H.05 - Từ trái : Nguyễn Hửu Đính, Đỗ Phan Hạnh, Nguyễn Trọng Dzũng, Nguyễn Tự Hải, Hoàng Văn Thuấn.


H.06 - Từ trái : Đỗ Phan Hạnh, Nguyễn Trọng Dzũng, Nguyễn Tự Hải.


H.07 - Đỗ Phan Hạnh và Nguyễn Trọng Dzũng.


H.08 - Ngày 18/10/2014, Nguyễn Trọng Dzũng và Nguyễn Tự Hải.


H.09 - Ngày 18/10/2014, Nguyễn Trọng Dzũng và Đỗ Phan Hạnh.


Trở về đầu trang