Trở về trang Mục Lục 2019

Tin Tức Hình Ảnh Sinh Hoạt 2019

Ngày 02-10-2019 : Thăm Nguyễn Văn Thục.

Ngày 25-9-2019 : Anh chị Nguyễn Tự Hải (Montréal, Canada) đến San Jose, Bắc CA.

Ngày 20-7-2019 : Các bạn CVA59 "Nước Trong" họp mặt họp mặt tưởng nhớ Đỗ Xuân Thắng nhân tuần Chung thất 49 ngày Thắng mất.

Những cuộc "họp mặt bỏ túi" tại địa phương trước ngày "Hội ngộ 60 Năm CVA59" được tổ chức ngày 13-9-2019 tại Little Saigon:
- Tháng 6-2019 tại Seattle (VA).
- Ngày 6-6-2019 tại Portland (OR).
- Ngày 9-7-2019 tại Annandale (VA).
- Ngày 31-7-2019 CVA59 vùng Washington DC họp mặt hè.

Ngày 27-5-2019 : Các bạn CVA59 Bắc CA tiếp đón anh chị Trần Vụ Bản (Chicago) và anh chị Nguyễn Văn Long (MD).

"Họp mặt bỏ túi" : Tháng 5-2019, các bạn Trần Vụ Bản, Nguyễn Quốc Khánh và Ngô Văn Vĩnh "du xuân" và đã có những buổi họp mặt "bỏ túi" với các bạn CVA59 tại nơi đến thăm.

Ngày 4-5-2019 hội Ái hữu Cựu Học sinh Bưởi-CVA Montréal Canada họp mặt vinh danh bạn Đỗ Phan Hạnh.

Ngày 3-3-2019 : Các bạn CVA59 Bắc CA phúng viếng tang lễ Thân mẫu bạn Trần Lam Giang.

Những buổi họp mặt "tống cựu nghinh tân" của các bạn "CVA59 Nước Trong" tại Saigon.