Trở về trang Mục Lục 2019

Tin Tức Hình Ảnh Sinh Hoạt 2019

Ngày 27-5-2019 : Các bạn CVA59 Bắc CA tiếp đón anh chị Trần Vụ Bản (Chicago) và anh chị Nguyễn Văn Long (MD).

Họp mặt "bỏ túi" : Tháng 5-2019, các bạn Trần Vụ Bản, Nguyễn Quốc Khánh và Ngô Văn Vĩnh "du xuân" và đã có những buổi họp mặt "bỏ túi" với các bạn CVA59 tại nơi đến thăm.

Ngày 4-5-2019 hội Ái hữu Cựu Học sinh Bưởi-CVA Montréal Canada họp mặt vinh danh bạn Đỗ Phan Hạnh.

Ngày 3-3-2019 : Các bạn CVA59 Bắc CA phúng viếng tang lễ Thân mẫu bạn Trần Lam Giang.

Những buổi họp mặt "tống cựu nghinh tân" của các bạn "CVA59 Nước Trong" tại Saigon.