“Nhóm bạn CVA59” gồm có:
- Các bạn học sinh đã học lớp đệ Nhất tại trường CVA Saigon niên học 1958-59.
- Các bạn học sinh, có thể là từ các trường chuyển qua CVA, đã từng học chung với các bạn nói trên ở những lớp dưới, từ đệ Ngũ (niên học 1954-55) trở lên, nhưng vì lý do nào đó đã rời trường trước hoặc sau niên học 1958-59.

Một số lớn các bạn thuộc khóa này đã học lớp đệ Ngũ (niên học 54-55) và đệ Tứ (niên học 55-56) tại trường Nguyễn Trãi, phòng ốc mượn tạm của trường Tiểu học Trương Minh Ký, đường Trần Hưng Đạo. Đến năm 1956 khi lên bậc Đệ Nhị cấp các bạn đó mới vào trường Chu Văn An, nằm phía sau trường Pétrus Ký, dùng cổng đi ra đường Trần Bình Trọng. Nguyên do là khi di cư vào Nam, trường Chu Văn An Saigon thoạt đầu chỉ có các lớp bậc đệ Nhị cấp (Tam, Nhị, Nhất), học sinh của Chu Văn An Hà Nội ở các lớp dưới được xếp vào học tại trường Trung học Nguyễn Trãi, cho đến khi xong Trung học Đệ Nhất cấp mới vô trở lại Chu Văn An học nốt các năm đệ Tam (1956-57), đệ Nhị (57-58) và đệ Nhất (58-59).

Nhóm không phải là một hội đoàn, không có bầu bán, không có các chức vụ điều hành. Chúng tôi cũng không theo đuổi một tham vọng nào, kể cả chính trị, văn hóa, xã hội, v..v… Hoạt động, nếu có, của từng cá nhân trong các vực đó hoàn toàn là cá nhân, không liên quan gì tới sinh hoạt thân hữu của nhóm.

Nhóm chỉ là một tập hợpcó tính cách khép kín, gồm các bạn đã từng chung lớp chung trường với nhau, quen biết nhau, và chỉ có một mục đích duy trì và phát triển tình thân hữu từ thuở học trò.